มฟล. จัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ให้แก่นักศึกษานานาชาติ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ร่วมกับ ส่วนพัฒนานักศึกษา ชมรมนักศึกษานานาชาติ ชมรมดนตรีไทย-พื้นเมือง-นาฏศิลป์ จัดกิจกรรม Thai Culture Workshop ให้แก่นักศึกษานานาชาติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษาและศูนย์อาหาร มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 คน ทั้งจากเมียนมา จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น ภูฏาน คาเมรูน และไทย โดยมีโชว์การแสดงการฟ้อนรำไทย ตีกลองสะบัดชัย รำลาวกระทบไม้ และให้โอกาสนักศึกษานานาชาติได้เรียนรู้การแสดงพื้นบ้านของไทย ก่อนจะให้รวมกลุ่มออกแบบการแสดงของตนเอง นอกจากจะได้รับความสนุกสนานแล้ว ยังเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมล้านนา และส่งเสริมความสัมพันธ์ของเพื่อนนักศึกษาที่มาจากต่างสำนักวิชา และมาจากชาติต่างๆ อีกด้วย

  • 1579 ครั้ง
  • #นักศึกษานานาชาติ #ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ #ส่วนพัฒนานักศึกษา