มฟล. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ พาน้องใหม่เที่ยวชมรอบมหาวิทยาลัย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

         มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Global Relations Division) จัด กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 (International Student Orientation 2019) เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 มีนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 166 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 126 คนและระดับบัณฑิตศึกษา 40 คน ที่เดินทางมาจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และแอฟริกา นอกจากนี้ยังให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน 38 คน จาก 8 ประเทศ คือ สาธารณรัฐเช็ก ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮังการี อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย และเวียดนาม โดยกิจกรรมเริ่ม ณ บริเวณด้านหน้าอาคารปฐมาคารนุสรณ์ 2542 เป็นกิจกรรมสันทนาการ สร้างความผ่อนคลายและสร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนๆ ให้แก่นักศึกษาใหม่ จากนั้นเป็นกิจกรรม Campus tour ซึ่งมีนักศึกษารุ่นพี่ทั้งชาวไทย จีน และเมียนมา เป็นผู้นำชมสถานที่และหน่วยงานสำคัญต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิหารพระเจ้าล้านทอง อาคารเรียน ห้องสมุด ส่วนทะเบียนแลประมวลผล ศูนย์หนังสือ ศูนย์อาหาร ธนาคาร ไปรษณีย์ รวมทั้งสำนักงานส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ ให้แก่นักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ

       จากนั้นเข้าสู่กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ ณ ห้องประชุมประดู่แดง อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) โดยมี รศ.ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ ต่อจากนั้นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การติดต่อหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงต้อนรับ ซึ่งมีการแสดงฟ้อนรำไทย การแสดงจากชมรมนักศึกษานานาชาติ พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน โดยมีอาหารไทยหลากหลายชนิดให้เลือกชิม ทั้งข้าวซอยไก่ ข้าวคลุกกะปิ  ข้าวหมกไก่ และผัดหมี่ นอกจากนี้ทางส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยังได้จัดเตรียมกิจกรรมอีกหลายอย่างไว้ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมไทย และสถานที่สำคัญในจังหวัดเชียงราย ในโอกาสต่อไป

       ในการนี้ รศ.ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษานานาชาติว่า ขอต้อนรับนักศึกษาทุกคนสู่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดดำเนินการใน 14 สำนักวิชา และสำนักวิชาใหม่ที่เพิ่มขึ้นคือ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ เราเป็นสถาบันแรกที่สามารถเปิดสำนักวิชาที่รวบรวมหลักสูตรการแพทย์อย่างรอบด้าน ประกอบด้วยสาขาวิชาที่นาสนใจอย่างมาก ทั้งการแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนจีน และกายภาพบำบัด

       “ในปีนี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีนักศึกษารวมมากกว่า 14,600 คน โดยมหาวิทยาลัยวางเป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางของประเทศไทย และนักศึกษาใหม่ในปีนี้มีมากกว่า 4,000 คนมาจากทั่วโลก แต่โดยส่วนมากมาจากประเทศไทยประมาณ 3,600 คน ส่วนนักศึกษาต่างชาตินั้นในภาคการศึกษาต้น มีนักศึกษาต่างชาติใหม่จำนวน 166 คน ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ผ่านมามีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแบบเต็มหลักสูตรจำนวนมากกว่า 26,000 คน สำหรับนักศึกษาต่างชาติในปีนี้ นักศึกษาชาวจีนมีจำนวนมากที่สุด รองลงมาคือนักศึกษาเมียนมา และยังมีนักศึกษาจากภูฏาน เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย แคเมอรูน บังกลาเทศ ญี่ปุ่น บราซิล ลาว สหราชอาณาจักร ไต้หวัน แอฟริกาใต้ ฝรั่งเศส เวียดนาม และอีกประเทศ นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มาอยู่กับเราอีก 38 คน ขอต้อนรับสู่ทุกคนประเทศไทย หวังว่าจะมีความสุขในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีโอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย อาหารไทย รวมทั้งสถานที่ต่างๆ ถ้าหากมีเรื่องอะไรสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้ทั้งที่สำนักงาน ณ อาคาร M-Square ในช่องทางโซเชียลมีเดีย และอีเมล โดยนักศึกษาต่างชาติสามารถดูข้อมูลต่างๆ ได้จากคู่มือที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ จะมีข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อการเรียน การใช้ชีวิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาในด้านต่างๆ ซึ่งนักศึกษาสามารถพกติดตัวไปด้วยตลอดเวลา” รองอธิการบดี กล่าว

 

 |   |  นักศึกษานานาชาติ ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  |  1438 ครั้ง