ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


มฟล. คงความเป็นหนึ่งของมหาวิทยาลัยไทยด้าน International Outlook จากการประกาศผล THE World University Rankings 2024

มฟล. คงความเป็นหนึ่ง 4 ปีซ้อน "มหาวิทยาลัยน้องใหม่ที่ดีที่สุดในไทย" จาก THE Young University Rankings 2023

มฟล. ได้รับจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชียจาก Times Higher Education (THE) คงความเป็นหนึ่งในไทยด้านการอ้างอิง และด้านภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาติ

มฟล. ได้รับการจัดอันดับจาก THE Impact Rankings 2023 เป็นอันดับที่ 10 ร่วมของไทย และอันดับที่ 401-600 ของโลก จาก 1,591 สถาบัน

มฟล. ที่ 1 ในไทย THE World University Rankings 2023 by subject: Life Sciences

ผลการจัดอันดับ THE World University 2023 มฟล. ที่ 1 ในไทย : คงความเป็นหนึ่งภายใต้สถานการณ์พลิกผัน

มฟล. ได้รับจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย : THE Asia University Rankings 2022

มฟล. ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยไทยที่ดีที่สุดในโลก 3 ปีซ้อนจาก THE World University Rankings 2022

มฟล. มหาวิทยาลัยน้องใหม่ที่ดีที่สุดในไทย 2 ปีซ้อน จากการจัดอันดับ THE Young University Rankings 2021

มฟล. ครองอันดับ 2 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย และเป็นอันดับ 1 ของไทยด้านการอ้างอิงผลงานการวิจัยและความเป็นนานาชาติ จาก THE Asia University Rankings 2021

มฟล. 1 ใน 25 มหาวิทยาลัยตัวแทนประเทศไทยบนเวทีโลกของการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2021

มฟล. ได้รับการจัดอันดับของ THE: Emerging Economics University Ranking 2021 อยู่ในกลุ่ม 201-250 และเป็นอันดับที่ 3 ของไทย