มฟล. มหาวิทยาลัยน้องใหม่ที่ดีที่สุดในไทย 2 ปีซ้อน จากการจัดอันดับ THE Young University Rankings 2021

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

Times Higher Education (THE) ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยหน้าใหม่ที่ดีที่สุด ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยหน้าใหม่ที่ดีที่สุดในประเทศไทยติดต่อกัน 2 ปีซ้อน ในการประกาศผลการจัดอันดับ Young University Rankings 2021 โดยมฟล. อยู่ในกลุ่ม 201-250 ของโลกซึ่งเป็นอันดับสูงที่สุดของมหาวิทยาลัยจากประเทศไทย และอยู่ในลำดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียนจำนวน 20 แห่ง โดย Nanyang Technological University นั้นอยู่ในอันดับที่ 1 ของโลกในกลุ่มมหาวิทยาลัยหน้าใหม่ในปีนี้

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 THE ได้ประกาศผลการจัดอันดับ Young University Rankings 2021 ซึ่งพิจารณามหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปีทั่วโลกจากตัวชี้วัดผลการดำเนินงานใน 5 ด้านได้แก่ การเรียนการสอน (Teaching) การวิจัย (Research) การอ้างอิง (Citation) รายได้จากภาคอุตสาหกรรม (Industry Income) ภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาติ (International Outlook)

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่าการจัดอันดับปีนี้ มีมหาวิทยาลัยจากประเทศไทยอยู่ในการจัดอันดับ 3 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีคะแนนด้านการอ้างอิง (60.4 คะแนน) เป็นอันดับที่ 4 ของอาเซียน และมีคะแนนด้านภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาติ (52.7 คะแนน) เป็นอันดับที่ 7 ของอาเซียนในกลุ่มมหาวิทยาลัยหน้าใหม่

“สิ่งที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีคะแนนด้านการอ้างอิงผลการวิจัยสูงที่สุดในประเทศ คือการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องจากกลุ่มวิจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา กลุ่มวิจัยทางการแพทย์-สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวัสดุศาสตร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ล้วนมีส่วนร่วมผลักดันให้เรามีคะแนนที่สูงที่สุดในประเทศ เพราะพวกเราร่วมแรงร่วมใจในแบบฉบับ MFU Together ในนามของอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงอยากขอเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และหน่วยงานสนับสนุนทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการผลักดันผลงานทางวิชาการไปสู่ระดับนานาชาติในระยะเวลาเพียง 23 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย” อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าว

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีคะแนนสูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยจากประเทศไทยเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และเป็นอันดับที่ 8 ของอาเซียน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. Nanyang Technological University (1)

2. Universiti Brunei Darussalam (69)

3. Universiti Teknologi Petronas (134)

4. Universiti Tunku Abdul Rahman (=147)

5. Universiti Putra Malaysia (=157)

6. Universiti Utara Malaysia (=161)

7. Universiti Teknologi Malaysia (=165)

8. Mae Fah Luang University (201-250)

=9. Universiti Tenaga Nasional (251-300)

=9. Vietnam National University, Hanoi (251-300)

11. Universiti Malaysia Perlis (301-350)

=12. Suranaree University of Technology (351-400)

=12. Multimedia University (351-400)

=14. Naresuan University (401+)

=14. Universiti Kuala Lumpur (401+)

=14. Universiti Malaysia Sarawak (401+)

=14. Universiti Teknikal Malaysia Melaka (401+)

=14. Universiti Teknologi MARA (401+)

=14. Vietnam National University (HCMC) (401+)

=14. Telkom University (401+)

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://bit.ly/THEYoung2021

   

  • 3683 ครั้ง
  • #MFU Rankings #THE