มฟล. ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยไทยที่ดีที่สุดในโลก 3 ปีซ้อนจาก THE World University Rankings 2022

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยไทยที่ดีที่สุดในโลกเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จากการประกาศผลการจัดอันดับ THE World University Rankings 2022  โดยอยู่ในกลุ่ม 601-800 ของโลก ซึ่งเป็นอันดับที่สูงที่สุดของมหาวิทยาลัยไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จากมหาวิทยาลัยไทย 17 แห่งที่ผ่านเงื่อนไขและได้รับการจัดอันดับในปีนี้

การจัดอันดับ World University Rankings ของ Times Higher Education (THE) พิจารณาจากตัวชี้วัดผลการดำเนินงานใน 5 ด้านได้แก่ การเรียนการสอน (Teaching 30%) การวิจัย (Research 30%) การอ้างอิงผลงานวิชาการ (Citation 30%) รายได้จากอุตสาหกรรม (Industry Income 2.5%) และความเป็นนานาชาติ (International Outlook 7.5%) โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับคะแนนเป็นอันดับที่ 1 ร่วมของมหาวิทยาลัยไทยในคะแนนภาพรวม (Overall Ranking) ในอันดับ 601-800 ที่ช่วงคะแนน 32.0–37.9 ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และมีคะแนนสูงที่สุดในประเทศไทยด้านการอ้างอิงผลการวิจัย 63.3 คะแนน และด้านความเป็นนานาชาติ 53.0 คะแนน

อธิการบดีกล่าวว่า “ผลการจัดอันดับนี้เป็นเพียงกระจกเงาบานหนึ่งที่สะท้อนเพื่อให้เราได้สำรวจตัวเองและเป็นแนวทางในการทำให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสามารถยืนหยัดในโลกที่พลิกผันและเติบโตไปอย่างเข้มแข็งสู่การเป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ  (A Leading University in ASEAN with International Recognition)”

สำหรับการจัดอันดับในปีนี้มีมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนได้รับการจัดอันดับทั้งหมด 59 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอยู่ในอันดับที่ 8 ร่วมของอาเซียนที่อยู่ในกลุ่ม 601-800 ของโลก

อันดับมหาวิทยาลัยอาเซียน

1        National University of Singapore  Singapore     21

2        Nanyang Technological University, Singapore   Singapore     46

3        University of Malaya         Malaysia       301–350

4        Universiti Brunei Darussalam       Brunei Darussalam  351–400

=5      Duy Tan University  Vietnam        401–500

=5      Ton Duc Thang University  Vietnam        401–500

7        Universiti Teknologi Petronas      Malaysia       501–600

=8      Universiti Kebangsaan Malaysia    Malaysia       601–800

=8      Mae Fah Luang University  Thailand       601–800

=8      Mahidol University  Thailand       601–800

=8      University of the Philippines        Philippines    601–800

=8      Universiti Putra Malaysia    Malaysia       601–800

=8      Universiti Sains Malaysia    Malaysia       601–800

=8      Universiti Teknologi Malaysia       Malaysia       601–800

=8      Universiti Utara Malaysia   Malaysia       601–800

=16    Chulalongkorn University   Thailand       801–1000

=16    University of Indonesia      Indonesia     801–1000

=16    King Mongkut’s University of Technology Thonburi    Thailand       801–1000

=16    Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia       801–1000

=16    Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)      Malaysia       801–1000

อันดับมหาวิทยาลัยในไทย

601–800       Mae Fah Luang University

601–800       Mahidol University

801–1000     Chulalongkorn University

801–1000     King Mongkut’s University of Technology Thonburi

1001–1200   Chiang Mai University

1201+          Burapha University

1201+          Kasetsart University

1201+          Khon Kaen University

1201+          King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

1201+          King Mongkut's University of Technology North Bangkok

1201+          Mahasarakham University

1201+          Naresuan University

1201+          Prince of Songkla University

1201+          Silpakorn University

1201+          Srinakharinwirot University

1201+          Suranaree University of Technology

1201+          Thammasat University

ที่มา: https://bit.ly/MFU_THEWorld2022

  • 5943 ครั้ง
  • #THE #MFU Rankings