มฟล. คงความเป็นหนึ่ง 4 ปีซ้อน "มหาวิทยาลัยน้องใหม่ที่ดีที่สุดในไทย" จาก THE Young University Rankings 2023

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 Times Higher Education (THE) ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยน้องใหม่ที่ดีที่สุด Young University Rankings 2023  ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยน้องใหม่ที่ดีที่สุดในประเทศไทยติดต่อกัน 4 ปีซ้อน โดยพิจารณาเกณฑ์จากมหาวิทยาลัยอายุต่ำกว่า 50 ปี ที่มีการรายงานผลการดำเนินงานใน 5 ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน (Teaching) การวิจัย (Research) การอ้างอิง (Citation) รายได้จากภาคอุตสาหกรรม (Industry Income) และภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาติ (International Outlook)

ในการจัดอันดับนี้มีมหาวิทยาลัยจากประเทศไทยได้รับการจัดอันดับ 4 แห่ง จาก 10 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอยู่ในกลุ่ม 301-350 และเป็นอันดับที่ 11 ร่วมในอาเซียน ช่วงอันดับเดียวกับ Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) โดยมีรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับในอาเซียน ดังต่อไปนี้

อันดับที่ 1 (1)          Nanyang Technological University, Singapore 

อันดับที่ 2 (68)        Universiti Brunei Darussalam 

อันดับที่ 3 (79)        Universiti Teknologi Petronas 

อันดับที่ 4 (95)        Universiti Utara Malaysia

อันดับที่ =5 (101-150)    Duy Tan University 

                           Ton Duc Thang University

อันดับที่ =7 (201-250)    Universiti Malaysia Pahang

                           Universiti Pendidikan Sultan Idris 

อันดับที่ =9 (251-300)    Sunway University 

                           Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) 

อันดับที่ =11 (301-350)    Mae Fah Luang University 

                             Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) 

อันดับที่ =13 (351-400)    Universiti Malaysia Perlis 

                             Vietnam National University, Hanoi

ข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/young-university-rankings 

 |   |  THE  |  1393 ครั้ง