ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


มฟล. ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ Princeton in Asia (PiA) ร่วมสร้างกระบวนการเข้าใจทางวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษา

มฟล. ร่วมจัดเสวนา “ศาลากลางเชียงรายหลากหลายเรื่องเล่า” ในโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

อาจารย์ - นักศึกษา มฟล. เข้ารับมอบเกียรติบัตรในโครงการมหกรรมเยาวชนท้องถิ่นเชียงราย เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ MOU โรงเรียนนานาชาติเชียงราย ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และการเรียนรู้วัฒนธรรม

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ ลงนาม MOU โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สร้างความร่วมมือและเครือข่ายพัฒนาทางการศึกษา

ทีมวิจัยโครงการครอบครัวพลังบวก พื้นที่จังหวัดเชียงราย แชร์การดำเนินงานครอบครัวพลังบวกและรูปธรรมความสำเร็จ ในเวทีวิชาการโครงการครอบครัวพลังบวก

มฟล. ร่วมกับ EEC จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการ “โครงการต่อยอดการพัฒนาทักษะของครูด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน สู่การเป็น Smart Teacher และพัฒนานักเรียนสู่การเป็น Smart Local Leader”

สนว.ศิลปศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Special talk “Sex in Popular Culture: The Case of Philippine Over-The-Top media Vivamax”

นักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์คว้ารางวัลการอ่านข่าวภาษา Bahasa Indonesia ในงาน UM iFest 2022

มฟล. จัด “ลานนา เฟสติวัล” ส่งเสริมนักศึกษาเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

สนว.ศิลปศาสตร์ มฟล. ขอเชิญส่งผลงานนำเสนอในการประชุม "5th ASLE/ASEAN Ecocritical Conference : POSTHUMAN SOUTHEAST ASIA"

มฟล. จัดออดิชั่นนักแสดง "เภรีระบัดชัย" ร่วมกับ โครงการละครชุด “ฮัลโหลไทยแลนด์”