สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ ลงนาม MOU โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สร้างความร่วมมือและเครือข่ายพัฒนาทางการศึกษา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ลงลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชากร MOU (Memorandum Of Understanding) ร่วมกับ ดร.ศราวุธ  สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมี รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางพัฒนา สวยงาม นายวีระยุทธ คีลาวงค์ ดร.อรพิน สุภาวงศ์ นายปรเมศร์ สิ่งประเสริฐ  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของโรงเรียน และคณาจารย์จากสำนักวิชาศิลปศาสตร์และสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมเป็นพยาน MOU ดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือและเครือข่ายพัฒนาทางการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสำนักวิชาศิลปศาสตร์และสำนักวิชาการจัดการ กับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ของนักเรียนห้องเรียนความเป็นเลิศด้านภาษาและห้องเรียนความเป็นเลิศด้านอุตสหกรรมบริการและการบิน ณ อาคารธรรมสถาน ชั้น 2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในโอกาสนี้ ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้นำคณะจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเยี่ยมชมสถานที่และการเรียนการสอนของโรงเรียน

 |   |  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ  |  737 ครั้ง