ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2565

มฟล. ต้อนรับสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่เชียงราย หารือการดำเนินงาน Chiang Rai Wellness City เยี่ยมชมนิทรรศการ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

อธิการบดี มฟล. กล่าวสวัสดีปีใหม่ 2567

มฟล. จัดกิจกรรมกีฬาพนักงานสัมพันธ์ ประจำปี 2566 เชื่อมสัมพันธ์-สร้างสามัคคีบุคลากรทุกภาคส่วน

สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มฟล. จัดนิทรรศการ “จักรวาลพุทธศิลป์” ร่วมขบวนมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

มฟล. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๖

25 ปี มฟล.ชูวิสัยทัศน์พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นอยู่ที่ดีและอนาคตที่ยั่งยืน เปิดงานวิชาการ MFU INNOVATION DAY 2023 เร่งพัฒนาคนรับเศรษฐกิจ-สังคม

MFU RUN 2023 งานวิ่งในมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในใจ ได้บุญ-ได้ใจ-ได้สุขภาพ

สมาคมนักศึกษาเก่า มฟล. จัดกิจกรรม “มฟล. ปิ๊กบ้าน 2023” สุดอบอุ่น-ประทับใจ

น้องใหม่ มฟล. เดินขึ้นดอยแง่มสัมผัสธรรมชาติ เรียนรู้การอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวรอบรั้วมหาวิทยาลัย

จีนวิทยา มฟล. จัดยิ่งใหญ่ละครเวที “บูเช็คเทียน จอมนางเหนือมังกร” โชว์ทักษะภาษาและการแสดงวัฒนธรรมจีน

สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ จัดพิธียกขันตั้งไหว้สาคุณูปมาจารย์และพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2566