มฟล. เปิดบ้านต้อนรับ รร.สาธิต มศว ปทุมวัน จัดค่ายฤดูร้อนภาษาอังกฤษ The English Summer Camp 2024

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     ระหว่างวันที่ 5 – 18 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้เลือกมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยการดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ และสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เป็นเจ้าบ้านจัดค่ายภาษาอังกฤษ The English Summer Camp 2024 ให้แก่นักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ (EPTS) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดี มฟล. กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนสาธิตปทุมวัน

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดี มฟล. กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านสู่จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาอันสวยงาม

    “ในนามของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความขอบคุณสําหรับการมาเยือนและรู้สึกยินดีที่โรงเรียนสาธิตปทุมวันได้ให้ความไว้วางใจเลือกมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดค่ายฤดูร้อนภาษาอังกฤษ ในปี 2024 นี้ ให้แก่นักเรียนภาคภาษาอังกฤษ เชื่อว่าทางโรงเรียนได้ให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตทางวิชาการและทักษะทางสังคมของนักเรียน ทักษะเหล่านี้จะเป็นการเตรียมนักเรียนให้สามารถก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในสภาพแวดล้อมใหม่และโลกที่ท้าทาย และสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมค่ายทุกคน ขอให้สนุกกับการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมมากมายในค่ายครั้งนี้ และขอขอบคุณทีมงาน อาจารย์ทุกท่านที่จะสนับสนุนให้กิจกรรมค่ายครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในการทำกิจกรรมและการเข้าพักที่มหาวิทยาลัย รวมทั้งการเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงราย ขอต้อนรับทุกท่ายสู่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและขอให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่น่าจดจําอย่างที่ตั้งใจไว้ทุกประการ” อธิการบดี มฟล. กล่าว

    สำหรับกิจกรรมในค่ายครั้งนี้ ประกอบด้วย การเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย เช่น สิงห์ปาร์ค วัดร่องขุ่น เยี่ยมชมสถานที่ใน มฟล. เช่น สวนพฤกษศาสตร์ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรม กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมเสริมสร้างแนวคิด เป็นต้น

  • 68 ครั้ง
  • #อธิการบดี #ศูนย์บริการวิชาการ