ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย รับรางวัลชนะเลิศ “ระบบจัดการจุดฝังเข็ม (MFU Acupuncture)”

มฟล.ร่วมจังหวัดเชียงราย ประกาศขับเคลื่อน ‘เชียงรายเมืองสุขภาพ (Chiang Rai Wellness City)’

อธิการบดี มอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่งเสริมหน่วยงานภายในสร้างนวัตกรรม

ผู้แทน มฟล. กล่าวปาฐกถาร่วมกับ CPAFFC หารือความร่วมมือด้านการแพทย์แผนโบราณและสาธารณสุข

รพ.มฟล. ผ่านประเมินระดับ ‘ดีเยี่ยม’ โรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จากกรมแพทย์แผนไทยฯ

รพ.มฟล. จดลิขสิทธิ์ ‘ระบบจัดการจุดฝังเข็ม’ ครั้งแรกในไทย เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาด้วยศาสตร์แผนจีน

มฟล. จัดพิธีวางพานพุ่มรำลึก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย”

รพ.มฟล.(การแพทย์บูรณาการ) จับมือ Wellness Center อบรมความรู้ด้านการดูแลตนเองเบื้องต้นด้วยศาสตร์การแพทย์บูรณาการ

อธิการบดี มฟล. รับมอบหน้ากากอนามัยและยาสมุนไพรจีนจาก ม.การแพทย์แผนจีนยูนนาน

มฟล. เชิญร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดล

มฟล. รับบริจาคโลหิลเนื่องใน 'วันมหิดล'

โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี มฟล. ออกหน่วยให้บริการประชาชนฟรี