ผู้แทน มฟล. กล่าวปาฐกถาร่วมกับ CPAFFC หารือความร่วมมือด้านการแพทย์แผนโบราณและสาธารณสุข

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 อาจารย์ ดร.ภก.ชาครีย์ วัฒนศิริ ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ และรักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารและสนับสนุนบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเชิญปาฐกถาแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในหัวข้อ 'The Second Dialogue Between Historic and Cultural Cities on Lancang-Mekong Countries' ในการหารือความร่วมมือด้านการแพทย์แผนโบราณและสาธารณสุข ภายในงานเสวนาเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมระหว่างประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ครั้งที่ 2 ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

การประชุมนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ 'ความร่วมมือแบบได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเพื่อการพัฒนาร่วมกัน' โดยสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีน (CPAFFC) สาธารณรัฐประชาชน การเจรจานี้เป็นโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างเวทีหลายระดับและกว้างขวางสำหรับการแลกเปลี่ยนระดับท้องถิ่นในกลุ่มประเทศล้านช้าง-แม่โขง ตลอดจนกระชับความร่วมมือระดับภูมิภาคผ่านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม โดยมีเจ้าหน้าที่และผู้แทนจากจีน กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือ 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1. การบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเพื่อลดความยากจน 2. การคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ร่วมกันท่ามกลางอารยธรรม และ 3. ความร่วมมือด้านการแพทย์แผนโบราณและการสาธารณสุข

  • 1934 ครั้ง
  • #สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน)