อธิการบดี มฟล. รับมอบหน้ากากอนามัยและยาสมุนไพรจีนจาก ม.การแพทย์แผนจีนยูนนาน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับมอบหน้ากากอนามัยและยาสมุนไพรจีนจาก มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้น และยาสมุนไพรจีนสำเร็จรูปที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงอาหารและยาจีน (Lianhua Qingwen Capsules) จำนวน 500 กล่อง จากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ดร. แพทย์หญิงสุลัคณา น้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (การแพทย์บูรณาการ) เป็นตัวแทนมอบ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (การแพทย์บูรณาการ)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนยูนนาน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ประจำมณฑลยูนนาน ที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา และให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกันมาโดยตลอด การส่งมอบหน้ากากและยารักษาโรคให้แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครั้งนี้จะนำไปสู่ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

พร้อมกันนี้ รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ ได้มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 1,000 ชิ้น ที่ได้รับมอบมาจาก Ms. Jinmei Shen นักศึกษาเก่าชาวจีน จากเมืองยูนนาน ซึ่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ (2017-2019) โดยร่วมกับเพื่อนชาวจีนได้ส่งมาให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยและแทนความคิดถึงที่มีต่อมหาวิทยาลัยมาเสมอ ให้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (การแพทย์บูรณาการ) อีกด้วย