มฟล. จัดพิธีวางพานพุ่มรำลึก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ได้ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” เนื่องใน “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2563 วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ โถงชั้น 1 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (การแพทย์บูรณาการ)

พิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พญ.สุลัคณา น้อยประเสริฐ รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย อาทิ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (การแพทย์บูรณาการ) ส่วนพัฒนานักศึกษา และผู้แทนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีฯ

อาจารย์ ดร.พญ.สุลัคณา กล่าวว่า พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงเป็น "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย" พระองค์ทรงทำนุบำรุงการแพทย์แผนไทยให้รุ่งเรืองในทุกด้าน และเป็นกลไกในการขับเคลื่อน กระตุ้นให้คนไทยได้รู้จักและตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ชมประมวลภาพได้ที่นี่

  • 1065 ครั้ง
  • #สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน)