โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี มฟล. ออกหน่วยให้บริการประชาชนฟรี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาแก่ประชาชนทั่วไป ณ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 31ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2560 โดยมีประชาชนโดยรอบมารอรับบริการจำนวนมาก

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud R.Suporn | อ่านข่าวทั้งหมด 1396 ครั้ง
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน)