โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี มฟล. ออกหน่วยให้บริการประชาชนฟรี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาแก่ประชาชนทั่วไป ณ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 31ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2560 โดยมีประชาชนโดยรอบมารอรับบริการจำนวนมาก

  • 1696 ครั้ง
  • #สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน)