ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


นักศึกษา มฟล. คว้าเหรียญทอง-ทองแดง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์"

สนว.การจัดการจัดโครงการ "Globalization in Thailand" for University of Wisconsin-Eau Claire, USA

สำนักวิชาการจัดการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 2023 Asia Pacific Annual Conference ณ Grand Prince Hotel Osaka Bay นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

สำนักวิชาการจัดการผ่านการต่ออายุการรับรองคุณภาพหลักสูตร 3 หลักสูตร ตามเกณฑ์ของ THE-ICE ครั้งที่ 1

มฟล.จัดการประชุมเครือข่ายนักวิชาการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ด้วยการสนับสนุนของสถานทูตสหรัฐฯ

มฟล.ร่วมจังหวัดเชียงราย ประกาศขับเคลื่อน ‘เชียงรายเมืองสุขภาพ (Chiang Rai Wellness City)’

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ ลงนาม MOU โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สร้างความร่วมมือและเครือข่ายพัฒนาทางการศึกษา

มฟล.ร่วม แม่โขง-สหรัฐ จัดเสวนาหาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน

มฟล.- Muroran Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ลงนามร่วมมือวิชาการด้านสาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สนว.การจัดการ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทำอาหารระดับภูมิภาค: ภาคเหนือ ภายในงาน Makro Horeca Challenge 2023 : Main Course จากวัตถุดิบปริศนา ระดับเยาวชน

ส่วนจัดหางาน มฟล. จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและการสัมภาษณ์งาน เพื่อเตรียมพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติงาน

นักศึกษา HBM เจ๋งคว้ารางวัลการแข่งขันทำอาหารระดับโลก TUCC 2023