สำนักวิชาการจัดการผ่านการต่ออายุการรับรองคุณภาพหลักสูตร 3 หลักสูตร ตามเกณฑ์ของ THE-ICE ครั้งที่ 1

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านการต่ออายุการรับรองคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ของ THE-ICE ครั้งที่ 1 (1st Re-accreditation) เป็นระยะเวลา 5 ปี จำนวน 3 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกธุรกิจการท่องเที่ยวและอีเว้นท์ วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการจัดการธุรกิจการบิน

  • 923 ครั้ง
  • #สำนักวิชาการจัดการ