ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


จีนวิทยา มฟล. จัดยิ่งใหญ่ละครเวที “บูเช็คเทียน จอมนางเหนือมังกร” โชว์ทักษะภาษาและการแสดงวัฒนธรรมจีน

นศ.นิติศาสตร์-จีนวิทยา คว้ารองชนะเลิศประกวดคลิป Tiktok ต้านยาเสพติด โครงการ “สร้างเสริมภูมิคุ้มกันในพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์”

นักศึกษา มฟล. ตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน "สะพานสู่ภาษาจีน" คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในเขตภูมิภาคเอเชีย และมีคะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับสามของโลก

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มฟล. ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

DSS มฟล. นำงานวิจัยช่วยเหลือผู้พิการ ร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ประจำปี 2566

มฟล. ร่วมกับ EEC จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการ “โครงการต่อยอดการพัฒนาทักษะของครูด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน สู่การเป็น Smart Teacher และพัฒนานักเรียนสู่การเป็น Smart Local Leader”

มฟล.ต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

นศ.จีนวิทยา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแปลล่ามจีน-ไทย

ขอแสดงความยินดีกับ เยาวลักษณ์ รักษ์คีรีเขต นศ.ภาษาจีนธุรกิจ มฟล. ได้รับรางวัลเหรียญทองจากกีฬาโกลบอล ในการแข่งขัน อาเซียนพาราเกมส์ โซโล 2022

นศ.จีนวิทยาคว้า 3 รางวัลจากการแข่งขัน “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 21

นักศึกษา มฟล. รับรางวัลแข่งขันการอ่านกลอนจีน และการสอนภาษาจีนในระดับนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยจี้หนาน

มฟล. เปิดเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ "ครูต้นแบบ" ECC