จีนวิทยา มฟล. จัดยิ่งใหญ่ละครเวที “บูเช็คเทียน จอมนางเหนือมังกร” โชว์ทักษะภาษาและการแสดงวัฒนธรรมจีน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชาจีนวิทยา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาจีนวิทยา จัดกิจกรรม “Sino Show” ครั้งที่ 7 โครงการศิลปวิชาการจีนวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมสมเด็จย่า โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม อาจารย์ ดร.ธีรภาพ ปรีดีพจน์ คณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา กล่าวต้อนรับ ทั้งคณะผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติจากภายในจังหวัดเชียงราย ร่วมให้กำลังใจทีมงานและรับชมการแสดง

    กิจกรรม “Sino Show” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสำนักวิชาจีนวิทยา ทั้ง 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย การสอนภาษาจีน ภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาษาจีนธุรกิจ และจีนศึกษา ได้นำคความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์นอกชั้นเรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทักษะของผู้เรียนเพื่อการเป็นพลเมืองของโลกที่มีคุณภาพ โดยได้จัดการแสดงละครเวที เรื่อง “บูเช็คเทียน จอมนางเหนือมังกร” เขียนบทและทำการแสดงด้วยภาษาจีน อันจะเป็นการแสดงศักยภาพของเหล่านักศึกษาในด้านภาษาจีน รวมทั้งเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจีนที่ปราฏกอยู่ในการแสดงบนเวที ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย บทเพลง การร่ายรำ ศิลปะการต่อสู้ การเชิดสิงโตและเชิดมังกร เป็นต้น และยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างยาวของประชาชนทั้งชาวไทยและชาวจีน

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดี กล่าวก่อนเปิดการแสดงว่า “ขอขอบคุณคณาจารย์และนักศึกษาสำนักวิชาจีนวิทยาที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น ซึ่งได้แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไม่ได้มีการส่งเสริมเฉพาะการเรียนการสอนในห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังได้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้จัดทำกิจกรรมที่ได้ใช้ความสามารถอันหลากหลายด้าน การสั่งสมประสบการณ์ทั้งภายในและนอกห้องเรียนจะเป็นคุณลักษณะที่ติดตัวนักศึกษาไปตลอด และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งกับการเรียนและการทำงานในอนาคต”

       อาจารย์ ดร.ธีรภาพ ปรีดีพจน์ คณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา กล่าวว่า การจัดการแสดงละครเวทีภาษาจีนเรื่องจอมนางเหนือมังครครั้งนี้ จะสร้างคสวามประทับใจให้กับผู้ชมอย่างแน่นอน

        “กิจกรรม Sino Show ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นกิจกรรมหนึ่งของสำนักวิชาจีนวิทยา ที่เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพทางด้านภาษา วัฒนธรรมและความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับจีน รวมทั้งเป็นการฝึกฝนพัฒนาซอฟท์สกิลของนักศึกษา ซึ่งได้เตรียมการแสดงมาด้วยความทุ่มเท ฝึกซ้อมอย่างหนักมาเป็นแรมเดือน ดั่งเสมือนสำนวนจีนที่กล่าวไว้ว่า หน้าฉาก 10 นาที หลังฉาก 10 ปี สะท้อนให้เห็นว่านักศึกษามีการเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดี เพื่อที่จะนำการแสดงที่ดีที่สุดมาสู่สายตาของแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน และจะแสดงให้เห็นศักยภาพของนักศึกษาตอบโจทย์การพัฒนาทักษะอย่างรอบด้านเพื่อให้พวกเขาเป็นบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ความเป็นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของโลกต่อไป” คณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา กล่าว

.

คลิก ชมภาพเพิ่มเติม

.

  • 555 ครั้ง
  • #อธิการบดี #สำนักวิชาจีนวิทยา