ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


น้องใหม่ มฟล. เดินขึ้นดอยแง่มสัมผัสธรรมชาติ เรียนรู้การอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวรอบรั้วมหาวิทยาลัย

มฟล. จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงขันโตก ส่งเสริมนักศึกษาใหม่เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา

มฟล. จัดงานเปิดโลกกิจกรรม หนุนนักศึกษาเลือกชมรมทำกิจกรรมสร้างสรรค์นอกห้องเรียนเสริม Soft skills

MFU Freshers Night Party 2022 ปาร์ตี้ส่งท้ายต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมเฟ้นหา The Pride of MFU

มฟล. จัดกิจกรรม จุดเทียนส่องใจ สานสายใยแดง-ทอง ประจำปี 2565

มฟล. จัดกิจกรรม พี่ร่วมใจชิงธงสำนักวิชา น้องใหม่ร่วมร้องเพลงมาร์ช มฟล. สานสามัคคี-สืบปณิธานมหาวิทยาลัย

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มฟล. เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มฟล. จัดกิจกรรมน้องใหม่เดินขึ้นดอยปลูกป่า สืบสานการอนุรักษ์ธรรมชาติ ต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างสร้างสรรค์

ปิดฉากลำดวนเกมส์ ครั้งที่ 20 สำนักวิชาการจัดการ ครองแชมป์ถ้วยรางวัลรวม

มฟล. จัดกิจกรรมล้านนา เฟสติวัล หวังนักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ

อธิการบดี มฟล. มอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้นำนักศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมได้อย่างสร้างสรรค์ ตรงความต้องการนักศึกษา ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ให้เข้าร่วมโดยสมัครใจ มุ่งเน้นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร

ขอเชิญนักศึกษา มฟล. ใช้สิทธิเลือกตั้ง “นายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา” และ “สมาชิกสภานักศึกษา” ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2564