ปิดฉากลำดวนเกมส์ ครั้งที่ 20 สำนักวิชาการจัดการ ครองแชมป์ถ้วยรางวัลรวม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา และ ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดพิธีปิด มหกรรมกีฬาลำดวนเกมส์ ครั้งที่ 20 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ โดยมี รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. เป็นประธานในพิธีปิดและให้เกียรติมอบถ้วยและเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันกีฬา นายกฤตเมธ โสภาศรี นายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา กล่าวรายงานผลการแข่งขันและสรุปผลการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังมี รศ. ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี ผศ. ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการแทนหัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

     โดยมีลำดับพิธีการ คือ ขบวนนักกีฬาพร้อมกัน ณ บริเวณจัดพิธี นายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา กล่าวรายงาน ประธานในพิธีมอบเหรียญรางวัลและกล่าวปิดการแข่งขัน พิธีเชิญธงชาติและธงการแข่งขันลงจากยอดเสา การแสดงจากแม่ฟ้าคฑากร การแสดงจากชมรม Dancing and Acting Club การแสดงดนตรีจาก Libra band เสร็จสิ้นกิจกรรม

    รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี กล่าวในพิธีปิดว่า ขอชื่นชมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาลำดวนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ได้แสดงออกถึงตั้งอกตั้งใจในการทำงานให้ออกมาได้สำเร็จเรียบร้อย และยังแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้การแข่งขันกีฬาภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยดี และประสบผลสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ

     “สิ่งที่เกิดขึ้นได้ในวันนี้ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจ ความตั้งใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆ ฝ่าย ทั้งนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ได้แสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ประสานสัมพันธ์และร่วมมือกันดำเนินการจนทำให้การจัดการแข่งขันประสบความสำเร็จ และใช้ประสบการณ์การทำงานงานครั้งนี้ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยของเรา เพื่อสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและต่อประเทศชาติในอนาคตต่อไป”

      “ขอแสดงความยินดีต่อนักกีฬาที่ได้รับรางวัล และสำหรับผู้ที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวัง เชื่อมั่นว่าทุกคนก็ยังได้รับความสนุกสนาน มีความประทับใจ มีความรู้สึกที่ดีต่อเพื่อน ต่อพี่ ต่อน้อง ทั้งยังได้มีโอกาสฝึกฝนตนเองให้เกิดความเชี่ยวชาญชำนาญมากยิ่งขึ้น และเป็นแรงผลักดันเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในโอกาสต่อไป” อธิการบดี มฟล. กล่าว

    นายกฤตเมธ โสภาศรี นายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานว่า การแข่งขันกีฬาลำดวนเกมส์ ครั้งที่ 20 ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึง 10 เมษายน 2565 ประกอบด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล แบดมินตัน หมากกระดาน ว่ายน้ำ เทควันโด และ e-sport ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว โดยบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

 

คลิก ชมอัลบั้มภาพ

....

สรุป เหรียญรางวัล

 

ฟุตซอล

1.เหรียญทอง               สำนักวิชานิติศาสตร์

2.เหรียญเงิน               สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3.เหรียญทองแดง          เทคโนโลยีสารสนเทศ

.

บาสเกตบอล ประเภททีมชาย

1.เหรียญทอง              สำนักวิชาการจัดการ

2.เหรียญเงิน               สำนักวิชานิติศาสตร์

3.เหรียญทองแดง          สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

.

บาสเกตบอล ประเภททีมหญิง

1.เหรียญทอง              สำนักวิชาการจัดการ

2.เหรียญเงิน               สำนักวิชาแพทยศาสตร์และสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

3.เหรียญทองแดง          สำนักวิชาจีนวิทยา

.

วอลเลย์บอล ประเภททีมชาย

1.เหรียญทอง              สำนักวิชาการจัดการ

2.เหรียญเงิน               สำนักวิชาศิลปศาสตร์

3.เหรียญทองแดง          สำนักวิชาจีนวิทยา

.

วอลเลย์บอล ประเภททีมหญิง

1.เหรียญทอง              สำนักวิชานิติศาสตร์

2.เหรียญเงิน               สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ

3.เหรียญทองแดง          สำนักวิชาการจัดการ

.

อีสปอร์ต

1.เหรียญทอง              สำนักวิชานิติศาสตร์

2.เหรียญเงิน               สำนักวิชานิติศาสตร์

3.เหรียญทองแดง          สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

.

แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว

1.เหรียญทอง              สำนักวิชาการจัดการ

2.เหรียญเงิน               สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง

3.เหรียญทองแดง          สำนักวิชาการจัดการ

.

แบดมินตัน ประเภทชายคู่

1.เหรียญทอง              สำนักวิชาการจัดการ

2.เหรียญเงิน               สำนักวิชาจีนวิทยา

3.เหรียญทองแดง          สำนักวิชานิติศาสตร์

.

แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว

1.เหรียญทอง              สำนักวิชาการจัดการ

2.เหรียญเงิน               สำนักวิชาจีนวิทยา

3.เหรียญทองแดง          สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

.

แบดมินตัน ประเภทหญิงคู่

1.เหรียญทอง              สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง

2.เหรียญเงิน               สำนักวิชาการจัดการ

3.เหรียญทองแดง          สำนักวิชาจีนวิทยา

.

แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม

1.เหรียญทอง              สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2.เหรียญเงิน               สำนักวิชาการจัดการ

3.เหรียญทองแดง          สำนักวิชาจีนวิทยา

.

ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ประเภทชาย

1.เหรียญทอง              สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง

2.เหรียญเงิน               สำนักวิชาการจัดการ

3.เหรียญทองแดง          สำนักวิชานิติศาสตร์

.

ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ประเภทหญิง

1.เหรียญทอง              สำนักวิชาการจัดการ

2.เหรียญเงิน               สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

3.เหรียญทองแดง          สำนักวิชาแพทยศาสตร์

.

ว่ายน้ำ กบ 50 เมตร ประเภทชาย

1.เหรียญทอง     สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง

.

ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 100 เมตร ประเภทชาย

1.เหรียญทอง     สำนักวิชานิติศาสตร์

.

crossword ประเภทบุคคลชาย

1.เหรียญทอง              สำนักวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.เหรียญเงิน               สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ

3.เหรียญทองแดง          สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ

.

crossword ประเภทบุคคลหญิง

1.เหรียญทอง              สำนักวิชาการจัดการ

2.เหรียญเงิน               สำนักวิชานิติศาสตร์

3.เหรียญทองแดง          สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

.

หมากรุกไทย ประเภทบุคคลชาย

1.เหรียญทอง              สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

2.เหรียญเงิน               สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3.เหรียญทองแดง          สำนักวิชาการจัดการ

.

หมากรุกสากล ประเภทบุคคลชาย

1.เหรียญทอง              สำนักวิชาศิลปศาสตร์

2.เหรียญเงิน               สำนักวิชาการจัดการ

3.เหรียญทองแดง          สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

.

หมากรุกสากล ประเภทบุคคลหญิง

1.เหรียญทอง              สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ

2.เหรียญเงิน               สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

.

เทควันโด การต่อสู้ ประเภทชาย

1.เหรียญทอง              สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.เหรียญเงิน               สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3.เหรียญทองแดง          สำนักวิชาการจัดการ

.

เทควันโด การต่อสู้ ประเภทหญิง

1.เหรียญทอง              สำนักวิชาจีนวิทยา

2.เหรียญเงิน               สำนักวิชาการจัดการ

3.เหรียญทองแดง          สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง

.

เทควันโด เตะเป้าสตรีท ประเภทหญิง

1.เหรียญทอง              สำนักวิชาจีนวิทยา

2.เหรียญเงิน               สำนักวิชาจีนวิทยา

3.เหรียญทองแดง          สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

.

รางวัลถ้วยรวมกีฬา

1.ชนะเลิศ                  สำนักวิชาการจัดการ

2.รองชนะเลิศอันดับที่ 1    สำนักวิชานิติศาสตร์

3.รองชนะเลิศอันดับที่ 2   สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

.......

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 227 ครั้ง
องค์การบริหาร องค์การนักศึกษาส่วนพัฒนานักศึกษา