มฟล. จัดพิธีปิด มหกรรมกีฬาลำดวนเกมส์ ครั้งที่ 22 สำนักวิชาไอที-คว้าแชมป์ถ้วยรวม สำนักวิชาจีนวิทยา-ซิวถ้วยผู้นำเชียร์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา, สภานักศึกษา, ส่วนพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาทุกสำนักวิชา จัดพิธีปิดมหกรรมกีฬาลําดวนเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2567 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (Indoor stadium) โดยมี ผศ. ดร.ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในพิธีปิด นางสาวประกายแก้ว ยิ้มแย้ม นายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา กล่าวรายงานผลการแข่งขันกีฬา พร้อมด้วยคณาจารย์ พนักงาน นักกีฬา และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีปิด

     จากนั้นเป็นพิธีมอบเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทและกล่าวปิดงานมหกรรมกีฬา โดยสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถคว้าถ้วยรวมชนิดกีฬา คว้าแชมป์ไปได้สำเร็จ ส่วนผู้นำเชียร์จากสำนักวิชาจีนวิทยา สามารถคว้าแชมป์ผู้นำเชียร์ และได้รับตำแหน่งผู้นำเชียร์มหาวิทยาลัยไปครอง ปิดท้ายด้วยการแสดงจากชมรม Dancing and Acting Club และมินิคอนเสิร์ตจาก MFU Band เป็นการส่งท้ายและเฉลิมฉลองการปิดมหกรรมกีฬาลำดวนเกมส์ ประจำปี 2567 ด้วยความสนุกสนาน

     ผศ. ดร.ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวว่า ขอชื่นชมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ที่มีความตั้งใจในการแสดงออกอย่างพร้อมเพรียง และให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี สำหรับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ซึ่งสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือร่วมใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่มีความรัก ความสามัคคี ประสานสัมพันธ์ร่วมกันดำเนินงาน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นสื่อสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นให้กับพวกเราที่จะร่วมกันพัฒนาสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงของเรา ซึ่งจะเป็นประโชยน์ต่อสังคม และประเทศชาติในอนาคตต่อไป

      “ขอแสดงความยินดีต่อนักกีฬาที่ได้รับรางวัล สำหรับผู้ที่ยังไม่ประสบความสำเร็จดังที่คาดหวัง ก็ขอให้หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีความเชี่ยวชาญและชำนาญมากขึ้น การแข่งขันมหกรรมกีฬาลำดวนเกมส์ ครั้งที่ 22 นี้ ได้ดำเนินการมาจนถึงพิธีปิดการแข่งขัน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ขอบุญบารมีของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จงดลบันดาลให้ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ สมหวัง มีสุขกายสุขภาพใจที่แข็งแรง เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ” ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าว

.

คลิก ชมภาพเพิ่มเติม

  • 82 ครั้ง
  • #ส่วนพัฒนานักศึกษา #สภานักศึกษา #องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา