มฟล. จัดงานเปิดโลกกิจกรรม หนุนนักศึกษาเลือกชมรมทำกิจกรรมสร้างสรรค์นอกห้องเรียนเสริม Soft skills

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

       วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา และ ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม "เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2566" ณ ลานกิจกรรม ชั้น 5 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธี และ นายนวมินทร์ หงวนศาลา อุปนายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา กล่าวรายงาน มีชมรมนักศึกษาร่วมเปิดรับสมาชิกจำนวน 31 บูธ และมีนักศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน ภายในงานมีการแสดวบนเวทีจากชมรมต่าง ๆ เช่น วงดนตรีมหาวิทยาลัย MFU Band ชมรมดนตรีไทย-พื้นเมือง ชมรมนาฏศิลป์ ชมรม Dancing and acting Club ชมรมการละคร เป็นต้น

    เปิดโลกกิจกรรม จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ แนะนำข้อมูล รับสมัครสมาชิกชมรมและองค์กรนักศึกษาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ทราบข้อมูลและเลือกทำกิจกรรมชมรมตามที่ตนเองสนใจ แบ่งประเภทชมรมออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม และด้านนักศึกษาสัมพันธ์

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้เห็นนักศึกษามีความสุขในการเลือกกิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบและเข้าร่วมชมรมที่ตนเองมีความสนใจ ทางมหาวิทยาลัยพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างสรรค์โดยนักศึกษาผู้จัดเอง ซึ่งการได้ทำกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนจะเป็นโอกาสที่เหล่านักศึกษาจะได้มีโอกาสทำงานร่วมกับผู้อื่น เสริมสร้าง Soft Skills และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป้าหมายในการเป็นบัณฑิตที่มีทั้งความเก่ง ความดี และมีความสุข อันเป็นอัตลักษณ์สำคัญของบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

.

คลิก ชมภาพเพิ่มเติม

.

 

 |   |  ส่วนพัฒนานักศึกษา องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา  |  1483 ครั้ง