น้องใหม่ มฟล. เดินขึ้นดอยแง่มสัมผัสธรรมชาติ เรียนรู้การอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวรอบรั้วมหาวิทยาลัย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สภานักศึกษา องค์การบริหารองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรม “ลูกแม่ฟ้าขึ้นดอย ประจำปี 2566” (Ngam Trail 2023) เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ เส้นทางขึ้นดอยแง่ม สวนพฤกษศาสตร์ มฟล. รวมระยะทางไป-กลับทั้งสองยอดกว่า 6 กิโลเมตร มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเดินขึ้นดอยกว่า 1,200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้สัมผัสกับธรรมชาติและรู้จักพื้นที่ป่าไม้ที่มาจากการปลูกต้นไม้ของทั้งนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่าและบุคลากรของมหาวิทยาลัย จนฟื้นคืนความอุดมสมบูณณ์จากอดีตที่เคยเป็นพื้นที่ว่างเปล่า ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพัน์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง

     ทั้งนี้ คณะผู้บริหารเดินทางมาร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจเหล่านักศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดี พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง ผู้ช่วยอธิการบดี, นายศิโรตม์ พรหมวิหาร รักษาการแทนหัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา, นายวีระชัย เจริญจิตชัย ที่ปรึกษาส่วนพัฒนานักศึกษา ทั้งยังมีนักศึกษารุ่นพี่จากองค์กรนักศึกษา ทีมสวัสดิการ ทีมสันทนาการ ร่วมให้กำลังใจและดูแลให้นักศึกษารุ่นน้องร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน และเดินถึงปลายทางบนยอดดอยแง่มด้วยความปลอดภัย โดยเริ่มเดินจากลานจอดรถวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ และปิดท้ายกิจกรรมด้วยของที่ระลึกและไอศกรีมจากสมาคมนักศึกษาเก่า มฟล. สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมทุกฝ่าย

.

คลิก ชมภาพเพิ่มเติม 1

คลิก ชมภาพเพิ่มเติม 2

.

  • 609 ครั้ง
  • #อธิการบดี #ส่วนพัฒนานักศึกษา #องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา #นักศึกษาเก่า