ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ MFIU2023: “Innovative Solutions for Global Aging and Dementia in the Digital Era: Nursing and Multidisciplinary Perspectives”

สนว. พยาบาลศาสตร์ มฟล. จัดพิธีมอบหมวก ดวงประทีปและเข็มชั้นปี ให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

ทีมวิจัยโครงการครอบครัวพลังบวก พื้นที่จังหวัดเชียงราย แชร์การดำเนินงานครอบครัวพลังบวกและรูปธรรมความสำเร็จ ในเวทีวิชาการโครงการครอบครัวพลังบวก

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ MFIU2023: “Innovative Solutions for Global Aging and Dementia in the Digital Era: Nursing and Multidisciplinary Perspectives”

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล 5 ปีการศึกษา

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล.จัดพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล.จัดกิจกรรมบริการสร้างเสริมสุขภาพเนื่องในวันพยาบาลสากลและวันพยาบาลแห่งชาติ

มฟล.จัดพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษา พยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 13

มฟล.พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง เพื่อการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลตั้งแต่ชั้นปีที่ 2-4

มฟล. จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพแก่เจ้าหน้าที่บริการการแพทย์ฉุกเฉินกู้ภัย/กู้ชีพ 4 ตำบลรอบมหาวิทยาลัย

สนว. พยาบาล ต้อนรับ Deakin University School of Nursing & Midwifery ออสเตรเลีย ศึกษาดูงานด้านการพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ระหว่างประเทศ

ทีมวิจัยในชั้นเรียน มฟล. คว้ารางวัล “ชนะเลิศ และ Popular Vote” ในงานประชุม SOTL8