ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


มฟล. จัดกิจกรรม "เกษียณสำราญ เบิกบานหัวใจ" ให้แก่ผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2566 จำนวน 10 ท่าน

‘อธิการบดีพบพนักงาน’ ย้ำ ‘มฟล. เป็นหนึ่ง’ สร้างผลสำเร็จ ร่วมก้าวสู่เป้าหมายระดับนานาชาติ พร้อมส่งเสริมนโยบายสร้างสุขพนักงาน

มฟล. จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์ เพิ่มทักษะสร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่พนักงาน

มฟล. จัดกิจกรรม "ม่วนใจ๋ วัยเกษียณ : งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2565"

อธิการบดีมอบเกียรติบัตรให้กับอาจารย์ที่ผ่านการประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ (MFUPSF)

มฟล. จัดค่ายพนักงานใหม่ บ่มเพาะความเป็น มฟล. ด้วย MFU•FIRST

พิธีมอบรางวัลกีฬาพนักงานสัมพันธ์ มฟล. ประจำปี 2564 ทีมสีฟ้า ครองแชมป์ถ้วยรางวัลกีฬารวม

มฟล. เปิดเวทีรับฟัง(ร่าง)หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานสายปฏิบัติการฯ (Career Path)

ส่วนการเจ้าหน้าที่จัดอบรม "เทคนิคการจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ" เปิดโอกาสให้บุคลากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรระดับประเทศ

มฟล. ต้อนรับ สป.อว. ที่ได้มาเยี่ยมชมและจัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการ Reinventing University ของมหาวิทยาลัย

ส่วนการเจ้าหน้าที่จัดอบรม "การพัฒนาระบบคิดและความคิดสร้างสรรค์" โดยใช้ Design Thinking ให้พนักงานสายปฏิบัติการ

มฟล. จัดให้ความรู้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ให้หน่วยงานขับเคลื่อนนำความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ