ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


นักศึกษา มฟล. คว้าเหรียญทอง-ทองแดง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์"

GISTDA จัดประชุมวิชาการนานาชาติ Multi GNSS Asia Annual Conference ประจำปี 2567 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม InCIT 2023 คู่ขนานกับ NCIT 2023 พร้อมจัดกิจกรรม IT Open House

DSS มฟล. นำงานวิจัยช่วยเหลือผู้พิการ ร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ประจำปี 2566

มฟล. ร่วมลงนามพัฒนานักศึกษาสู่ Startup กับบริษัท อิมเมจ เอนจิน จำกัด เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคเมตาเวิร์ส (Metaverse)

บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด ผู้เชี่ยวชาญภาษา Java หารือความร่วมมือทาววิชาการและ Cooperative and Work Integrated Education

มฟล. ต้อนรับคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในจังหวัดเชียงราย

นักศึกษามัลติมีเดียรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทอุดมศึกษาจากผลงานการประกวดแอนิเมชัน “ออมกับ กอช. มีแต่ได้”

มฟล. รับทุนระดับชาติจาก สดช. “โครงการศูนย์ฝึกอบรมกำลังคนด้านโลจิสติกส์อัจฉริยะโดยใช้ Mixed Reality Simulation เพื่อรองรับศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเชียงของเพื่อเชื่อมโยง GMS”

คณาจารย์ มฟล. ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ประจำปี 2022

มฟล. ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ผลักดันงานวิจัยและโอกาสของนักศึกษา

เด็ก มฟล. คว้ารางวัลรองชนะเลิศการประกวด The Monk Studios Animation Contest 2022