ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


สปสช.ชื่นชมทันตกรรม มฟล. ให้บริการเชิงรุกช่วยให้ผู้ใช้สิทธิบัตรทองเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึง

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล.จัดกิจกรรม Open House Med MFU 2023 เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์แม่ฟ้าหลวง 2566

สนว.ทันตแพทยศาสตร์ มฟล. ทำบุญสำนักวิชา พร้อมเปิดโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพช่องปากพระสงฆ์ เชิญทุกภาคส่วนร่วมหารือแนวทางดำเนินงาน

มฟล. จัดทำบุญอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 นักศึกษา 3 สำนักวิชาร่วมแสดงออกถึงความเคารพและไว้อาลัย

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. จัดพิธีทำบุญประจำปี 2566 และในโอกาสครบรอบ 11 ปี สำนักวิชา ณ อาคารสำนักวิชา (ใหม่) พร้อมเปิดการเรียนการสอนให้นักศึกษาแพทย์ในภาคการศึกษา 1/2566

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงลงพระนามความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มฟล. ร่วม สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ จัดการประชุมวิชาการ โครงการศัลยศาสตร์เพื่อแผ่นดิน

สนว.ทันตแพทยศาสตร์ จัดประชุมวิชาการร่วมฉลองก่อตั้ง 10 ปีสำนักวิชา

มฟล.จัดพิธีถวายเครื่องสักการะ 'สมเด็จย่า' เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

สนว.ทันตแพทยศาสตร์ ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการและฝึกปฏิบัติทางทันตกรรม : Dental Implant, Esthetic Veneer และ Endodontics

สนว.ทันตแพทย์ ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ “Novel Challenges in Dental Practice and Research”

อธิการบดี รับมอบทุน 1 ล้านบาท จากมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ สมทบกองทุนสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์