ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


มฟล. เตรียมจัดงาน MFU Coffee Fest 2024 ภายใต้แนวคิด “เส้นทางกาแฟ เส้นทางความสุข” 15 มี.ค. 67 ที่สุดของนิทรรศการกาแฟครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี สายรักกาแฟต้องห้ามพลาด

มฟล. เตรียมจัดงาน MFU Coffee Fest 2024 ภายใต้แนวคิด “เส้นทางกาแฟ เส้นทางความสุข” 15 มี.ค. 67 ที่สุดของนิทรรศการกาแฟครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี สายรักกาแฟต้องห้ามพลาด

มฟล.จัดประชุมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสมุนไพร

25 ปี มฟล.ชูวิสัยทัศน์พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นอยู่ที่ดีและอนาคตที่ยั่งยืน เปิดงานวิชาการ MFU INNOVATION DAY 2023 เร่งพัฒนาคนรับเศรษฐกิจ-สังคม

มฟล.จัดการประชุมเครือข่ายนักวิชาการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ด้วยการสนับสนุนของสถานทูตสหรัฐฯ

มฟล. คว้ารางวัล Silver Award ในงาน Thailand Research Expo 2023 ปลื้มรับรางวัล 3 ปีซ้อน ตอกย้ำความสำเร็จด้านการวิจัยและนวัตกรรม

มฟล.จัดอบรม ‘ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ’

อุทยานวิทยาศาสตร์ มฟล. จัดทำแผนพัฒนารองรับแผนแม่บทระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ด้วยแนวคิด BCG Economy ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพและความงาม

มฟล. ลงนามความร่วมมือมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเบงเก็ต ประเทศฟิลิปปินส์ ในฐานะมหาวิทยาลัยประสานดำเนินการเครือข่าย AATBI จำนวน 22 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศฟิลิปปินส์

มฟล. ร่วม MOU บ.ธัญ-ออริซ่า ผลิตบัณฑิตในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างผู้นำธุรกิจสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ (Creative Wellness Business Leadership)

มฟล. ลงพื้นที่สำรวจผู้ร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลาง-ย่อม โดยนำงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

อธิการบดี มอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่งเสริมหน่วยงานภายในสร้างนวัตกรรม