ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


ประชุมรับฟังข้อมูลและเตรียมความพร้อมการจัดงานจัดประชุมนานาชาติ (AIPH International Green City Conference, 2025) ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

มฟล.จัดประชุมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสมุนไพร

มฟล.-บ.โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) ลงนามร่วมมือวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้เป็นยา อาหารเสริม และเครื่องสำอาง

มฟล.- มพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมสนับสนุนการวิจัยการบริการวิชาการและการจัดการเรียนการสอนด้านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและสมุนไพร

มฟล. ลงนามความร่วมมือสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ขับเคลื่อนงานพัฒนาสมุนไพรครบวงจร

ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มฟล. - ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพร และเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม ม.อ. ลงนามความร่วมมือวิชาการด้านสมุนไพร

มฟล. ลงนามความร่วมมือมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเบงเก็ต ประเทศฟิลิปปินส์ ในฐานะมหาวิทยาลัยประสานดำเนินการเครือข่าย AATBI จำนวน 22 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศฟิลิปปินส์

มฟล. MOU บริษัท เฮอร์เบิล คิง เวลเนส ร่วมมือวิจัยการใช้ประโชย์สารสกัดกัญชงและกัญชา ในธุรกิจสปาและเวลเนส

มฟล. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บพข. เข้าเยี่ยมชมเพื่อประเมินโครงการ “อุตสาหกรรมการผลิตยาและสมุนไพรให้เป็นอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ”

อธิการบดี มฟล. ให้การต้อนรับ อธิการบดี ม.แม่โจ้ หารือความร่วมมือทางวิชาการด้านสมุนไพรไทย

มฟล. ให้การต้อนรับ มทร.อีสาน หารือการพัฒนายุทธศาสตร์สมุนไพรไทย

มฟล. ต้อนรับ สป.อว. ที่ได้มาเยี่ยมชมและจัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการ Reinventing University ของมหาวิทยาลัย