มฟล.-บ.โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) ลงนามร่วมมือวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้เป็นยา อาหารเสริม และเครื่องสำอาง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดี กับบริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) โดยคุณยุพิน จันทร์จุฑามาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร นายนวพล จันทร์จุฑามาศ 
ประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นพยาน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ห้องดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
.
ทั้งนี้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จัดทำขึ้นเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูป รวมทั้งต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านอาหาร พัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ และช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพตามมาตรฐาน และตรงกับความต้องการของผู้บริโภค แลกเปลี่ยนความรู้ ในศาสตร์ทางวิศวกรรมในการพัฒนานวัตกรรมการผลิตให้สามารถใช้ในระบบการผลิตอาหารและสมุนไพรระดับอุตสาหกรรมได้ รวมทั้งร่วมกันถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต เพื่อการพัฒนาศักยภาพและความรู้ของบุคลากรทั้งสองฝ่าย 
.
ตลอดจนร่วมกันพัฒนาการให้บริการวิชาการ ในด้านการกำหนดและตรวจสอบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ครอบคลุมงานด้านห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารและสมุนไพร การตรวจสอบวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารและสมุนไพรตามมาตรฐานสากล มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานเครื่องจักร ทั้งยังเป็นการสร้างกรอบความร่วมมือ การทำกิจกรรมของหน่วยงานทั้งสอง ในการดำเนินการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูป รวมทั้งต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านอาหารและสมุนไพรเพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป
.
โดยอธิการบดี มฟล. ได้กล่าวในระหว่างพิธีลงนามความร่วมมือนี้ว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดำเนินการมาเป็นปีที่ 25 นอกจากผลิตบัณฑิตแล้ว ยังส่งเสริมการทำงานวิจัย ซึ่งเติบโตมาเป็นลำดับ เริ่มจากการวิจัยพื้นฐาน วิจัยเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน และวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้องขอขอบคุณทางบริษัทโนวาฯ ที่เห็นศักยภาพของมหาวิทยาลัยที่พัฒนางานวิจัยร่วมกันต่อไป โดยความร่วมมือนี้จะเป็นการต่อยอดความร่วมมือต่อกันต่อไปในอนาคต สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้น ได้ส่งเสริมสมุนไพรไทยให้ก้าวต่อไปในระดับโลกได้ โดยความร่วมมือนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร เป็นผู้ประสานงานหลักพร้อมขับเคลื่อนร่วมกับสำนักวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุข้อตกลงที่มีร่วมกันต่อไป 
.
หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร ระบุว่า บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายระดับประเทศในด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม ซึ่งตรงกับเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยในฐานะที่มีองค์ความรู้ในเรื่องของการวิจัยและพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นยา อาหารเสริม เครื่องสำอาง จากสมุนไพร ที่ผ่านมาศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร ได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิคของผลิตภัณฑ์สมุนไพรอยู่แล้วจึงเป็นโอกาสดีที่ได้ทำความร่วมมือครั้งนี้เพื่อร่วมกันสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้เป็นยา อาหารเสริม และเครื่องสำอาง 
 

 |   |  อธิการบดี ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร  |  160 ครั้ง