ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


นักศึกษารุ่นที่ 1 หลักสูตร Higher Education Sandbox เข้าศึกษาดูงานประจำการเรียนโมดูลที่ 2 : ถอดรหัสชีวภาพเวลเนส (Bio Hack Wellness)

มฟล.กิจกรรมค่ายอาจารย์มืออาชีพ ประจำปี 2567

มฟล.จัด MLII Innovation Day 2023 : Future Heist Co-Creating Well-Being and Sustainable Future ส่งเสริมเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชน ชุมชน และสังคม

มฟล. เปิดหลักสูตรปริญาโท 'ธุรกิจเวลเนส' M.B.A. ผู้นำธุรกิจสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ เรียนจบใน 10 เดือน สมัครด่วน!

มฟล. ตัวแทนภาคเหนือจัดแสดงผลงาน “มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง : จากงานวิจัยสู่ การพัฒนาพื้นที่”

ทีมวิจัยในชั้นเรียน มฟล. คว้ารางวัล “ชนะเลิศ และ Popular Vote” ในงานประชุม SOTL8

มฟล. ขอเชิญนักการศึกษาเข้าร่วม SoTL8 : THE NEXT NORMAL OF EDUCATION ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

มฟล.จัดโครงการพัฒนาทักษะครูสมัยใหม่

มฟล. เปิดตัว MLII : สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนตอบโจทย์ยุคออนไลน์

MLII จัดกิจกรรม Teaching Club ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team เรื่อง Game-Based Learning