มฟล. ขอเชิญนักการศึกษาเข้าร่วม SoTL8 : THE NEXT NORMAL OF EDUCATION ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันคลังสมองของชาติ และมหาวิทยาลัยเครือข่ายการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (Scholarship of Teaching and Learning: SoTL)  กำหนดจัดโครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 8 (Scholarship of Teaching and Learning: SoTL8) : THE NEXT NORMAL OF EDUCATION ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ภายในงานจะได้พบกับทวิทยากรมากความสามารถ มากประสบการณ์ ตลอดจนเครือข่ายผู้บริหาร อาจารย์ คุณครู และบุคลากรในแวดวงการศึกษามากมาย ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ ถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไร ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ รองศาสตราจารย์ ดร พิภพ อุดร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ Acting Head of AIS Academy พร้อมทั้งกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การเสวนาด้านวิชาการ กิจกรรม Workshop นิทรรศการแสดงผลงาน และนวัตกรรมทางการศึกษา รวมทั้งกิจกรรมสนุกๆ ที่จะทุกท่านเยี่ยมชมบรรยากาศที่สวยงามของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ จังหวัดเชียงราย

ลงทะเบียนและชำระเงินก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 65 เพียงท่านละ 3,500 บาท หรือแบบกลุ่ม (ตั้งแต่ 5 ท่าน ขึ้นไป) ท่านละ 3,200 บาท สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.facebook.com/sotl8

 

  • 1075 ครั้ง
  • #MLii : MFU Learning Innovation Institute (สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)