มฟล.จัด MLII Innovation Day 2023 : Future Heist Co-Creating Well-Being and Sustainable Future ส่งเสริมเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชน ชุมชน และสังคม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดงาน MLII Innovation Day 2023: Future Heist เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ณ ชั้น 3 และ ชั้น 5 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4A) เพื่อประชาสัมพันธ์แสดงผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการศึกษาจากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้สำหรับอาจารย์ ครู นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนภายในจังหวัดเชียงราย โดยในพิธีเปิดกิจกรรมมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพรรณ อุตมา รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดกิจกรรม
.
ทั้งนี้สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงหรือ สถาบัน MLII มีพันธกิจหลักในการพัฒนาการศึกษา การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการและถ่ายทอดการเรียนรู้ ให้เกิดความต่อเนื่อง ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชน ชุมชน และสังคม โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตรกรรมทางการศึกษา 
.
ภายในงานมีกิจกรรมมากมายเพื่อ ดังนี้ Workshop อบรมการสร้างสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา จากวิทยากรมากประสบการณ์ Open House ผลงานและเทคโนโลยีนวัตกรรมการเรียนการสอนสมัยใหม่ และระบบสนับสนุนตลอดจนการให้บริการของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งผลงานร่วมประกวด และ Game กิจกรรมร่วมสนุกและของรางวัลมากมาย อาทิ กิจกรรมการนำเสนอและตัดสินผลงานประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อเมื่อนวัตกรรมจากอนาคตอยู่ในมือคุณ: Future Heist for a Better Present อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Transforming Education With Chat GPT:Enhancing Teaching And Learning With Artificial Intelligence, MLII Workshop: Interactive Class with AR กิจกรรมนำเสนอและตัดสินผลงานประกวดการออกแบบ Mascot ในธีม University of Lifelong Learning
.
นอกจากนี้ยังมีฐานเพื่อนำเสนอการเรียนรู้ผ่านรูปแบบที่หลากหลายที่สร้างสรรค์และจัดทำขึ้นโดยทีมงาน ฐาน 1: Immersive AR  ฐาน 2: Immersive VR ฐาน 3: Smart Learning นำเสนอระบบสนับสนุน (LMS, DPD, LI และ Virtual Classroom) ฐาน 4: Mascot Voting (MLII and MFU Academy) ฐาน 5: Feedback and Reflection ฐาน 6: MLII Live Studio ฐาน 7: IG Filter ฐาน 8: MFU Academy
.
#มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง #mfu25years #มฟล #MFUwellbeing #mfuUniversityofLifelongLearning

  • 840 ครั้ง
  • #MLii : MFU Learning Innovation Institute (สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)