ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


อ. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการศิลปะ ให้แก่ผู้เรียนหลักสูตรพุทธศิลปกรรม มฟล. พร้อมตรวจประเมินผลงานผู้เรียนระดับ 2-3

ท่าน ว. - อ.เฉลิมชัย ให้เกียรติสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เรียน หลักสูตรพุทธศิลปกรรม มฟล. รุ่นที่ 2

มฟล. สอบภาคปฏิบัติ คัดเลือกผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รุ่นที่ 2

ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ให้เกียรติวิพากษ์ผลงานผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มฟล. ระดับที่ 2 รุ่นที่ 1

อธิการบดี มฟล.-ผู้ว่าฯ เชียงราย เข้ากราบนมัสการพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) และร่วมชมนิทรรศการผลงานของผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มฟล.

ท่าน ว. ให้ความเมตตาตรวจให้คะแนนผลงาน ผู้เรียนหลักสูตรพุทธศิลปกรรม มฟล. โดยใช้หลักธรรมเป็นโจทย์ตีความสู่งานศิลปะ

อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ให้เกียรติวิพากษ์ผลงานผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มฟล.

มฟล. ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมผลการดำเนินงานหลักสูตรพุทธศิลปกรรม ครึ่งปีแรก พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะสำหรับก้าวต่อไปของหลักสูตร

ส่วนประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ MFU Wellness Center จัดทำคลิป “ศิลปะบำบัด” ให้แก่ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยรวม รพ.ศูนย์การแพทย์ มฟล. ลดความตึงเครียดของผู้ป่วยที่ต้องกักตัว

สถาบันพุทธศิลปกรรม มฟล. จัดกิจกรรมรายงานตัวผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม

ท่าน ว.-อ.เฉลิมชัย ทำการสอนในหลักสูตร “พุทธศิลปกรรม มฟล.” ครั้งแรกในรูปแบบออนไลน์

มฟล. จัดปฐมนิเทศผู้เข้าศึกษาหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม