ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ให้เกียรติวิพากษ์ผลงานผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มฟล. ระดับที่ 2 รุ่นที่ 1

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 สถาบันพุทธศิลปกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์พุทธศิลปกรรมที่ได้รับมอบหมาย ของผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม ระดับที่ 2 (พุทธศิลปกรรมสร้างสรรค์) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ วิพากษ์ผลงานของผู้เรียน พร้อมด้วยอาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง และอาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร โดยมี ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และ ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง ให้การต้อนรับและร่วมเยี่ยมชมผลงานในครั้งนี้

      ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้เข้าชมผลงานศิลปกรรมของผู้เรียนที่จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มฟล. โดยในห้องแรก (Studio 1) เป็นการจัดแสดงผลงานที่ได้รับมอบหมายในหัวข้องานคัดลอกศิลปกรรม โดยให้ภาพต้นแบบของงานพุทธศิลปกรรมในสถานที่สำคัญต่างๆ และให้ผู้เรียนถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน ซึ่งบางคนถ่ายทออดออกมาในแนวที่ตนเองถนัด และบางคนก็ไม่ใช่แนวที่ตนเองถนัด ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้ชี้ให้เห็นถึงเอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานของแต่ละคน และถึงแม้ไม่ใช่แนวทางที่ถนัดแต่ก็มีประโยชน์ในการฝึกฝนและหลุดจากกรอบเดิมของตนเอง และอาจได้ค้นพบแนวทางใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปในอนาคต

    ต่อมา คณะได้เข้าชมผลงานภายในห้องนิทรรศการหมุนเวียน (Studio 4) ซึ่งผู้เรียนได้ถ่ายทอดผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมตามแนวทางที่ตนเองสนใจ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานจิตรกรรม ส่วนบางชิ้นเป็นงานประติมากรรม โดย ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้ให้เกียรติวิพากษ์ผลงานของผู้เรียนอย่างตรงไปตรงมา ทั้งชื่นชมจุดเด่น และยังชี้ให้เห็นจุดด้อยที่สามารถปรับปรุงไปสู่งานที่เป็นเลิศกว่านี้ได้ ทั้งนี้งานหลายชิ้นที่ผู้เรียนพร้อมก้าวสู่ระดับมืออาชีพแล้ว ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ก็มิได้วิพากษ์โดยการชี้นำ แต่ชี้ช่องให้ผู้เรียนกลับไปศึกษาและเติมเต็มผลงานตนเองให้ก้าวไปสู่การเป็นศิลปินมืออาชีพที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง

 

ติดตามหลักสูตร ได้ที่ : https://www.facebook.com/BuddhistArtMFU

ชมอัลบัมภาพ : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MFUTODAY&set=a.1059131898205537

 |   |  สถาบันพุทธศิลปกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์บริการวิชาการ พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง  |  466 ครั้ง