ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล.จัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 19 ปี สถาปนามหาวิทยาลัย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล. จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 7

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ #ศาสนา

มฟล. จัดงานเดิน-วิ่ง คนแห่เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ #มฟล.