มฟล. จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงขันโตก ต้อนรับน้องใหม่แบบล้านนา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

           มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารองค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา จัด “พิธีบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงขันโตก ประจำปีการศึกษา 2560” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยประกอบไปด้วยพิธีฮ้องขวัญน้องใหม่โดยพ่อครูเชียงราย พิธีผูกข้อไม้ข้อมือให้แก่ตัวแทนนักศึกษาโดยเหล่าผู้บริหารและคณาจารย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการอวยชัยให้พรสมาชิกน้องใหม่ นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ไม่ว่าจะเป็นฟ้อนดาบ ฟ้อนฝางประทีป ตีกลองสะบัดชัย การบรรเลงเพลงคำเมือง โดยวงดนตรีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU Band เพื่อให้นักศึกษาที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ รวมถึงนักศึกษานานาชาติ ได้สัมผัสวัฒนธรรมล้านนา และยังได้ลิ้มรสอาหารเหนือของดีจังหวัดเชียงราย อันเป็นถิ่นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย นับเป็นการเรียนรู้การใช้ชีวิตในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และพร้อมก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก

  • 3362 ครั้ง
  • #นักศึกษา #ศิลปวัฒนธรรม