มฟล. จัดพิธีไหว้ครูและรับเป็นลูกศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2560

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

         มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา จัด พิธีไหว้ครูและรับเป็นลูกศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมสมเด็จย่า โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 19 เข้าร่วมพิธีกว่า 3,800 คน ซึ่งเป็นพิธีที่นักศึกษาใหม่จะได้แสดงความเคารพนบนอบ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ และปฏิญาณตนว่าจากนี้ไปจะขอฝากตัวเป็นศิษย์ เพื่อประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ นำไปพัฒนาตนเองและพัฒนาชาติ โดยลำดับพิธีการสำคัญคือ ขบวนอัญเชิญตุงพระราชทานและตราประจำมหาวิทยาลัย พิธีไหว้ครู พิธีเจิมหนังสือ พิธีเจิมหน้าฝากนักศึกษาใหม่ พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย  จากนั้นนายกองค์การบริหารองค์การนักศึกษานำกล่าวคำปฏิญาณตน ปิดท้ายด้วย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี กล่าวให้โอวาทและเป็นผู้แทนคณาจารย์กล่าวรับนักศึกษาใหม่เป็นลูกศิษย์

| ผู้เขียนข่าว Kukrit | อ่านข่าวทั้งหมด 1693 ครั้ง
นักศึกษาอธิการบดี