สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบหมวก ดวงประทีป และเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2560

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

       สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัด “พิธีมอบหมวก ดวงประทีป และเข็มชั้นปี” ให้แก่นักศึกษาพยาบาลที่ขึ้นสู่ชั้นปีที่ 3 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมสมเด็จย่า โดยการเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และ 4 จะได้ฝึกปฏิบัติการกับคนไข้จริงในสถานพยาบาลระดับต่างๆ ซึ่งต้องใช้เวลาและความทุ่มเทเป็นอย่างมาก  เพื่อสั่งสมประสบการณ์และเตรียมตัวเป็นพยาบาลวิชาชีพในอนาคตอันใกล้ หลังจากที่ได้ผ่านการเรียนรายวิชาขั้นพื้นฐานและภาคทฤษฎีมาอย่างเข้มข้นแล้วในชั้นปีที่ 1 และ 2

     รศ.สุปราณี อัทธเสรี คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า หมวกพยาบาล เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความรู้ความสามารถที่เพียงพอจะดูแลผู้ป่วยได้, เข็มชั้นปีที่บ่งบอกถึงสถานศึกษา หมายถึงความภาคภูมิใจของการเป็นนักศึกษาพยาบาลจาก มฟล. และ ดวงประทีป หมายถึงพยาบาลเปรียบเป็นแสงสว่างให้กับผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วย สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งประจำใจให้เหล่านักศึกษาพยาบาลยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และการเป็นที่พึ่งพิงให้แก่ประชาชน

 |   |  นักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  |  2407 ครั้ง