ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


มฟล. เปิดกิจกรรม How to Live and Learn on Campus 2019 ต้อนรับลำดวนช่อที่ 21 เตรียมความพร้อมทั้งการเรียนและใช้ชีวิตในรั้วแดง-ทอง

Club Friday @ MFU พี่อ้อย-พี่ฉอด เปิดคลับสอนน้องใหม่ มฟล. รู้จักรัก...รู้จักเรียน

MFU Freshers Night Party 2018 ปาร์ตี้ใสใส...น้องใหม่ มฟล.

มฟล. ชวนน้องใหม่ Walk Rally รอบมอ ทำกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์เพื่อนใหม่

มฟล. จัดพิธีสู่ขวัญแบบล้านนา ต้อนรับนักศึกษาใหม่ สืบสานประเพณีเมืองเหนือ เรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

มฟล. ต้อนรับ ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ ให้ข้อคิดนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

มฟล. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ How to live and learn 2018

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ร่วมกับ ส่วนพัฒนานักศึกษา การให้คำปรึกษาและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า รุ่นที่ 1