มฟล. จัดพิธีสู่ขวัญแบบล้านนา ต้อนรับนักศึกษาใหม่ สืบสานประเพณีเมืองเหนือ เรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษาสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ องค์การบริหารองค์การนักศึกษา จัด “พิธีบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงขันโตก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยประกอบไปด้วยพิธีฮ้องขวัญน้องใหม่โดยพ่อครูเชียงราย การผูกข้อมือให้แก่ตัวแทนนักศึกษาโดยเหล่าผู้บริหารและคณาจารย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการอวยชัยให้พรสมาชิกใหม่ นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ไม่ว่าจะเป็นฟ้อนดาบ ฟ้อนฝางประทีป ตีกลองสะบัดชัย การบรรเลงเพลงคำเมือง โดยวงดนตรีมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาที่เดินทางมาจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมถึงนักศึกษาจากต่างชาติ ได้สัมผัสวัฒนธรรมล้านนา และยังได้ลิ้มรสอาหารเหนือของจังหวัดเชียงราย อันเป็นถิ่นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย นับเป็นการเรียนรู้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 2054 ครั้ง
นักศึกษาส่วนพัฒนานักศึกษาสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ