Club Friday @ MFU พี่อ้อย-พี่ฉอด เปิดคลับสอนน้องใหม่ มฟล. รู้จักรัก...รู้จักเรียน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

         มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ จัดกิจกรรม ประสบการณ์วุ่นๆ ของวัยรุ่นในวัยเรียน Teen Lessons ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (How to Live and Learn on Campus 2018) โดยได้เชิญ พี่อ้อย-พี่ฉอด หรือ นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล  สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา สองกูรูเรื่องความรักจาก Club Friday รายการวิทยุยอดนิยมที่ให้คำปรึกษาเรื่องราวของความรักหลากรูปแบบ เดินทางมาเปิดคลับถึง มฟล. ตอบคำถามของนักศึกษาใหม่ที่มีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของความรัก รวมทั้งให้คำแนะนำว่าจะบริหารชีวิตเกี่ยวกับการเรียนอย่างไร เกี่ยวกับเพื่อนอย่างไร และบริหารเรื่องของหัวใจอย่างไรให้ผ่านไปด้วยดีในวัยเรียน ซึ่งได้ให้ข้อคิดโดนใจเหล่าเฟรชเชอร์ มฟล. ที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มฟล.

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 974 ครั้ง
นักศึกษาสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ