มฟล. เปิดกิจกรรม How to Live and Learn on Campus 2019 ต้อนรับลำดวนช่อที่ 21 เตรียมความพร้อมทั้งการเรียนและใช้ชีวิตในรั้วแดง-ทอง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ จัด กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2562 (How to Live and learn on Campus 2019) ระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษาใหม่ ทั้งในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งมีผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวนกว่า 3,600 คนเข้าร่วมกิจกรรม ในช่วงแรก ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2562 เป็นกิจกรรม How to Live ประกอบด้วยกิจกรรม ปฐมนิเทศฯ เรียนรู้รายวิชาความเป็นแม่ฟ้าหลวง กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ (Walk rally) กิจกรรมตามรอยปณิธาน และมีแขกรับเชิญสุดพิเศษที่มาพบปะนักศึกษาใหม่ของ มฟล. คือ คุณกนิษฐ์ สารสิน พิธีกรรายการโทรทัศน์และนักธุรกิจ ในกิจกรรมเป้าหมายและเส้นทางชีวิต (Setting your goals) และนักแสดงชื่อดัง แอฟ-ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ ที่มาพูดคุยในหัวข้อการใช้ชีวิตนักศึกษาอย่างสง่างาม (Grace & Smart student) ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากน้องๆ นักศึกษาใหม่

     และในช่วงที่สองเป็นกิจกรรม How to Learn ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2562 เป็นกิจกรรมที่จัดโดยสำนักวิชาต่างๆ ประกอบด้วย กิจกรรมแนะนำสำนักวิชา กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) กิจกรรมพบปะนักศึกษาเก่า (Meet alumni) สำหรับกิจกรรมในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เป็นวันสุดท้าย ประกอบด้วย กิจกรรมชัวร์ก่อนแชร์ กิจกรรมประสบการณ์วุ่นๆ ของวัยรุ่นในวัยเรียน ซึ่งได้แขกรับเชิญพิเศษ ดีเจพี่อ้อย นภาพร จากคลับฟรายเดย์ มาเป็นที่ปรึกษาเรื่องหัวใจให้แก่น้องๆ จากนั้นเป็นพิธีปิดกิจกรรม และส่งท้ายด้วยการประกวดความสามารถน้องใหม่ MFU Talent Contest พร้อมคอนเสิร์ตจากวงดนตรีมหาวิทยาลัย MFU band

        รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ได้กล่าวในพิธีเปิดกิจกรรม ดังนี้

        “ดิฉันขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าสู่รั้วของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือรั้วแดง-ทองของเราแห่งนี้ ขอแสดงความชื่นชมในความสามารถ ความสำเร็จ ที่ทุกคนฝ่าฟันจนสามารถได้รับคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การที่จะใช้ชีวิตต่อจากนี้ไปในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เราอาจจะต้องพบกับความแปลกใหม่ พบอุปสรรคบ้าง และสิ่งที่นักศึกษาจำเป็นต้องทำให้ได้ ฝ่าฟันให้รอดปลอดภัย และประสบความสำเร็จนั้น นักศึกษาจำเป็นต้องมีความมุ่งมั่น มีความอดทน อุตสาหะ นอกจากนั้นต้องมีสิ่งสำคัญก็คือคุณธรรมในตน เพื่อผ่านความยากลำบากในการเล่าเรียนให้ประสบความสำเร็จ และต่อยอดต่อไปในอนาคต

       มหาวิทยาลัยเห็นว่านักศึกษาต้องเปลี่ยนผ่านจากชีวิตในระบบโรงเรียนจากระดับมัธยมศึกษา เข้ามาสู่ระดับอุดมศึกษา จึงจำเป็นต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนและเรื่องของชีวิต ความเป็นอยู่ทางสังคมด้วย จึงจัดให้มีกิจกรรม How to live and learn on campus เพื่อเป็นการแนะนำให้รู้จักมหาวิทยาลัย เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นแนวทางที่จะศึกษาเล่าเรียน รู้จักหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และยังต้องมีกิจกรรมที่สำคัญที่สุด ก็คือการสานสัมพันธ์กันระหว่างพี่กับน้อง และกิจกรรมนอกหลักสูตรอื่นๆ ซึ่งมีผลให้เกิดการหล่อหลอม และสร้างวามเป็นบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างสมบูรณ์แบบ

      สำหรับปีการศึกษา 2562 นี้ ทางมหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีการปรับปรุงพัฒนารายวิชาการศึกษาทั่วไปขึ้น ซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะทำงานในสังคมพหุวัฒนธรรม หรือในระดับ internationalization ได้อย่างไม่ยากลำบากนัก เพราะเราจะเน้นสิ่งสำคัญในเรื่องของภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และปีนี้เราเพิ่มภาษาจีนเป็นสองรายวิชา และอีกรายวิชาที่สำคัญก็คือ ความเป็นแม่ฟ้าหลวง ที่เรียกว่า MFU Character เป็นสิ่งที่เราอยากจะสร้างสรรค์ในรายวิชานี้ก็คือ การรวบรวมสิ่งต่างๆ ที่เป็นทักษะสำคัญ เพื่อเตรียมเข้าสู่โลกการงาน ผ่านการทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเป็นแม่ฟ้าหลวงอย่างชัดเจน เราเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญของบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  และคาดหวังเป็นอย่างสูงว่านักศึกษาทุกคน จะมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต มีทักษะที่สำคัญ และมีแนวคิดที่จะเป็นผู้ประกอบการ และสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมของโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน

        เพราะบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไม่ใช่แค่เพียงทรัพยากรของประเทศ แต่ยังเป็นทรัพยากรของโลก ที่สามารถจะนำความรู้ ทักษะต่างๆ ที่ได้สั่งสมจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ออกไปสู่โลกการงาน และประสบความสำเร็จ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ถือแป็นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาส ที่เรามุ่งหวังบ่มเพาะ พัฒนาความสามารถที่มีอยู่ในตัวของนักศึกษา เองอยู่แล้วให้โดดเด่นขึ้น มีความชัดเจน และสามารถแสดงตัวตนของตัวเองแบบดีที่สุด พร้อมทั้งมีความเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นแม่ฟ้าหลวงที่ชัดเจน”

....

ข่าว คึกฤทธิ์ พลเยี่ยม

ภาพ จักรพงษ์ วงศ์ใหญ่

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 2644 ครั้ง
อธิการบดีสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการนักศึกษา