ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


ขอแสดงความยินดี 3 นักศึกษาพิการการเห็น คว้าโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จากการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติ ครั้งที่ 28

DSS มฟล. นำงานวิจัยช่วยเหลือผู้พิการ ร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ประจำปี 2566

มฟล. จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของความพิการทางการเรียนรู้ (LD) และออทิสติก

มฟล. ต้อนรับคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในจังหวัดเชียงราย

ขอแสดงความยินดีกับ เยาวลักษณ์ รักษ์คีรีเขต นศ.ภาษาจีนธุรกิจ มฟล. ได้รับรางวัลเหรียญทองจากกีฬาโกลบอล ในการแข่งขัน อาเซียนพาราเกมส์ โซโล 2022

มฟล. นำหน่วยให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิเศษ ออกบูธในมหกรรมแนะแนวการศึกษาเด็กพิการเรียนไหนดี' 64 เชียงใหม่