ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


ประชุมรับฟังข้อมูลและเตรียมความพร้อมการจัดงานจัดประชุมนานาชาติ (AIPH International Green City Conference, 2025) ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

มฟล.ร่วมจังหวัดเชียงราย ประกาศขับเคลื่อน ‘เชียงรายเมืองสุขภาพ (Chiang Rai Wellness City)’

มฟล. พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของ Wellness Hub โลก มีความพร้อมทุกด้านทั้งการผลิตบัณฑิต และหน่วยงานสนับสนุน

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงสาธารณสุขในการลงพื้นที่เยี่ยมการดำเนินงาน

สิงห์อาสา มอบน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล.

ผู้ว่าฯ เชียงราย ตรวจเยี่ยมความพร้อม โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. ในการเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

อธิการบดี มฟล. รับมอบสิ่งของบริจาค จากบริษัทธนพิริยะ เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คลินิกทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ เปิดบริการแล้ว ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง