โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงสาธารณสุขในการลงพื้นที่เยี่ยมการดำเนินงาน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ เกียรติภูมิ วงศ์รจิต และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี อาจารย์ ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก พล.ต. นพ.อภิชัย ลีละสิริ หัวหน้าฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาจารย์ นพ.สมปรารถน์ หมั่นจิต หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพชุมชน และนางสาวประชิด ศราธพันธ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้เดินทางมาร่วมต้อนรับพร้อมฟ้งบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 |   |  ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  |  548 ครั้ง