อธิการบดี มฟล. รับมอบสิ่งของบริจาค จากบริษัทธนพิริยะ เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: medical-กิจกรรมศูนย์การแพทย์ มฟล. ข่าวเด่น

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) รับมอบสิ่งของบริจาค จากบริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) โดย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. เป็นผู้รับมอบจาก คุณธวัชชัย พุฒิพิริยะ กรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร และคุณอมร พุฒิพิริยะ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฎิบัติการ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์ รองอธิการบดีและรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ มฟล. ศาสตราจารย์คลินิก พลตรี นายแพทย์อภิชัย ลีละสิริ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. และนางสาวประชิด ศราธพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โดยสิ่งของบริจาคประกอบด้วย น้ำดื่ม อาหารกึ่งสำเร็จรูป เครื่องดื่ม กระดาษอเนกประสงค์ รวมมูลค่า 3 หมื่นบาท เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำหรับใช้ในโรงพยาบาลสนาม หอผู้ป่วยรวม (COHORT WARD) และสนับสนุนทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19

     ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. ได้เปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อใช้สนับสนุนทางการแพทย์และใช้ในโรงพยาบาลสนาม ผู้สนใจบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคาร สามารถดูรายละเอียดได้ที่ คลิก ข้อมูลบริจาคเงิน

     สำหรับผู้สนใจบริจาคสิ่งของ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณกิติยา โทร. 062-9979366 หรือจุดรับบริจาค ชั้น 1 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. (ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์ ติดต่อ คุณปวีณา โทร. 086-3633069 หรือจัดส่งได้ที่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 365 หมู่ 12 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

 |   |  โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  |  1257 ครั้ง