ผู้ว่าฯ เชียงราย ตรวจเยี่ยมความพร้อม โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. ในการเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

    เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พร้อมคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. ให้การต้อนรับ คณะทำงานติดตามสถานการณ์โควิด-2019 จังหวัดเชียงราย นำโดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายแพทย์ ไชยเวช ธนไพศาล ผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ นายแพทย์ วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางมาตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็น โรงพยาบาลสนาม-หอผู้ป่วยรวม (COHORT WARD) เพื่อให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ และดูแล ผู้ป่วยจากโควิด-19 ของจังหวัดเชียงราย

 |   |  ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  |  494 ครั้ง