ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มฟล. จัดบรรยายพิเศษ โดย Professor Maria Pilar Vinardell จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบาเซโลนา ประเทศสเปน

มฟล.เปิดโรงงานต้นแบบเครื่องสำอาง

มฟล.จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “The Cosmetic and Beauty International Conference 2022 (CBIC 2022)”

อธิการบดี มฟล. ร่วมต้อนรับคณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมโครงการวิจัยโดย มฟล. ร่วมกับ วช. หนุนพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พื้นที่ จ.เชียงราย

มฟล. MOU บริษัท เฮอร์เบิล คิง เวลเนส ร่วมมือวิจัยการใช้ประโชย์สารสกัดกัญชงและกัญชา ในธุรกิจสปาและเวลเนส

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเตรียมจัดการประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม CBIC2022

มฟล. จับมือ บจก.นีโอ แฟคทอรี่ MOA ร่วมมือผลิตบัณฑิตและร่วมวิจัยนวัตกรรม ตอบโจทย์ความต้องการเวทีโลก

มฟล. จัดพิธีไหว้ครูและรับเป็นลูกศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2563

สวก. นำคณะสื่อมวลชนชมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เกิดจากงานวิจัยโดยทุนของ สวก.

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเตรียมจัดการประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม CBIC2019

อาจารย์ ดร.นิสากร แช่วัน เข้ารับมอบประกาศนียบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณนักวิจัยจากรองนายกรัฐมนตรี

อาจารย์ ดร.นิสากร แช่วัน คว้ารางวัลเหรียญทองและรางวัลพิเศษจากผลงานวิจัยในงาน IEI 2018 สาธารณรัฐประชาชนจีน